Резултати
В резултат на проекта TrainSME ще бъдат разработени инструменти за оценка на нуждите от обучение и модели за осъществяване на професионално обучение, ориентирано към потребностите на предприятията.
Подбраните инструменти за оценка на потребностите ще бъдат предоставени като он-лайн приложения. Тези инструменти ще бъдат изпитани и оценени като бъдат използвани за основа на пилотни обучения в различните страни. Ще бъде изработен сборник от материалите за оценка потребностите и реализация на програми за професионално обучение в малки и микро предприятия. Той ще включва подробни анализи на съществуващи модели и техните силни и слаби страни, инструменти за оценка на нуждите от професионално обучение и ръководства за провеждане на професионално обучение, ориентирано към нуждите, което да фокусира върху специфичното положение на малките и особено микропредприятията.

Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german