Този проект се осъществява с
финансовата помощ на Европейската
комисия. Изложените в тази Интернет
страница възгледи са единствено на
автора и Комисията по никакъв начин
не може да носи отговорност за използване
на съдържащата се в нея информация.


Този проект сe
съфинансира от Федералното
министерство на икономиката
и труда на Република Австрия.Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german