Το παρών έργο χρη΅ατοδοτήθηκε ΅ε
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες που
δεσμεύουν ΅όνο το συντάκη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


Αυτό το πρόγραμμα έχει συγχρηματοδοτηθεί
με την επιδότηση από το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Οικονομικών και
Εργασίας της Δημοκρατίας της Αυστρίας.Επικοινωνία: info@trainsme.net (ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό εταίρο της χώρας σας) © 2005, TrainSME
hungarian german czech english finnish bulgarian