Hanke on rahoitettu Euroopan
komission tuella. Tästä internetsivusta
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.


Tätä hanketta on osarahoittanut
Itävallan työ- ja talousministeriöYhteydenotto: info@trainsme.net (tai ottamalla yhteyttä omassa maassanne toimiviin partnereihin) ©2005, TrainSME
hungarian german czech greek german bulgarian www.vitech.org www.eklaude.at