Yhteenveto
Lyhenne: TrainSME
Otsikko: Innovatiivisia ratkaisumalleja pienten ja mikroyritysten ammatilliseen koulutukseen (innovative vocational Training approaches in Small and Micro Enterprises)
Hankkeen kesto: 1. lokakuuta 2004 - 31. maaliskuuta 2007 (30 kuukautta)
Lyhyt kuvaus: TrainSMEn tavoite on kehittää pien- ja mikroyritysten ammatillista koulutusjärjestelmää. Se kehittää ja soveltaa arviointityökaluja pienten yritysten koulutustarpeiden arviointia ja innovaatioprosessin tukemista varten. Lisäksi se rakentaa malleja työntekijöiden ja työnantajien tarpeita vastaavien koulutusohjelmien toteuttamiseen. Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat arviointityökalut (web ja CD) sekä kuvaus ammatillisten koulutustarpeiden arvioinnista ja uusien työkalujen käyttöönotosta pien- ja mikroyrityksissä.
Kohderyhmät: TrainSME on suunnattu pienille (alle 50 työntekijää) ja erityisesti mikroyrityksille (alle 10 työntekijää).
Ensisijainen kohderyhmä: Pien- ja mikroyritysten omistajat
Toissijainen kohderyhmä: Kouluttajat ja koulutusinstituutiot
Epäsuorat kohderyhmät: Kaikki ne, jotka hyötyvät hankkeeseen liittyvästä koulutuksesta niin työnantajien kuin työntekijöidenkin puolella
Rahoitus: TrainSME-hanke on saanut rahoitusta Euroopan komissiolta.
Hanketta tukevat organisaatiot:
Yhteydenotto: info@trainsme.net (tai ottamalla yhteyttä omassa maassanne toimiviin partnereihin) ©2005, TrainSME
hungarian german czech greek german bulgarian www.vitech.org www.eklaude.at