Háttér
Az Európa Tanács 2000 márciusában Lisszabonban kibocsátott stratégiájának középpontjában a vállalkozások állnak. A célok elérése az egyre versenyképesebb és dinamikusabb tudás alapú gazdaságban, alkalmas a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkaalkalomra és a nagyobb szociális kohézió végül is majd attól függ , hogy mennyire sikeresek a vállalkozások, különösen a kicsik és közepesek ( SMEs in focus http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/execsum_2002_en.pdf). A KKV-k szerepe és fontossága és különösképpen a mikrovállalkozásoké a következő megállapításokkal jellemezhető:
  • Az összes Európai vállalkozás 93 %-a kevesebb, mint 10 alkalmazottal bír.
  • Az Európai vállalkozások átlagos alkalmazotti létszáma 6 fő.
  • Európában a legtöbb munkaalkalmat a mikrovállalkozások teremtik.
  • A képzett munkaerő hiánya a KKV-k fő problémája.

Az egy életen át való tanulás és szakképzés a legfontosabb mutatói az innovációs és fejlesztési folyamatoknak. Egyrészt a jól képzett munkatársak versenyelőnyt jelentenek a vállalkozásoknak, másrészt növelik az önálló vállalkozóknak, mint humán erőforrásnak az értékét.

A szakmai képzés helyzete a kis és mikrovállalkozásoknál
  • A megcélzott cégek vizsgálata a szakképzési igények kielégítettlenségét jelzi.
  • Nincs, vagy kevés a forrás az aktív humán erőforrás fejlesztésére a kis és mikrovállalkozások esetében és ugyancsak hiányzik a közép és hosszútávú stratégia és a szervezet illetve az alkalmazottak fejlődésének rendszeres tervezése.
  • A kimutatott képzési hiányosságokat gyakran figyelmen kívűl hagyják, mert a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy egy alkalmazott aki munkaidőben képzésben vesz részt kiesik a teljesítésből és a rendelkezésre állásból.
  • Hiányoznak a források szakképzési akciók tervezésére a kis és mikrovállalkozásoknál.
  • A kis és mikrovállalkozásoknál jó néhányan csalódottak a szokásosan kapható képzési csomagok miatt, mert ezek a szakképzési ajánlatok csak kis mértékben elégítik ki igényeiket így csak kiesést jelentenek az értékes munkából vagy a szabadidőből.
Kapcsolat: info@trainsme.net vagy vegye fel a kapcsolatot országában a helyi projekt partnerekkel © 2005, TrainSME
english german czech greek finnish bulgarian