Célok
A TrainSME program célja, hogy továbbfejlessze a kis és mikrovállalkozások szakképzési rendszerét innovatív és alkalmazható eszközök rendelkezésre bocsátásával a képzési igények felmérésére és iránymutatást a szakképzési programnak alkalmazására különösen a mikrovállalkozások esetében.
Általánosságban a projekt ugyancsak célozza a növekvő tudatosságot a kedvező kilátások irányában a szakképzés útján – különösen a mikro vállalkozásoknál, figyelembe véve speciális helyzetüket.
A Train SME célja a vállalkozások innovációs potenciáljának fejlesztése az igényekhez igazodó szakoktatási programok segítségével.

A projekt stratégiai célja középtávon a kis és mikrovállalkozások innovációs potenciáljának a növelése ami kulcsfontosságú eleme a sikernek és a túlélés fontos eszköze a globalizált gazdaságban.

Kapcsolat: info@trainsme.net vagy vegye fel a kapcsolatot országában a helyi projekt partnerekkel © 2005, TrainSME
english german czech greek finnish bulgarian