ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51, T.K. 546 25, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. : (2310) 531000 / FAX : (2310) 552 265,

e info@atlantisresearch.gr
w www.atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος έργου:
Φωτεινή ΨΑΡΡΑ

H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 στη Θεσσαλονίκη. Στελεχώνεται από μηχανικούς, οικονομολόγους, και επιστήμονες πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικούς τομείς της οικονομίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται με συμβασιακή σχέση από ένα δίκτυο 130 και πλέον συνεργατών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα που αφορούν στην έρευνα & τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) και στην υποστήριξη διαρθρωτικών δράσεων, ενώ όσον αφορά στον Ιδιωτικό τομέα παρέχει συμβουλές σχετικά με επιχορηγήσεις επενδύσεων και management consulting.

← back
Επικοινωνία: info@trainsme.net (ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό εταίρο της χώρας σας) © 2005, TrainSME
hungarian german czech english finnish bulgarian