Stručná charakteristika
Zkratka: TrainSME
Název: Inovační přístupy k odbornému vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích (innovative vocational Training approaches in Small and Micro Enterprises)
Délka projektu: 1. říjen 2004 - 31. březen 2007 (30 měsíců)
Stručný popis: Cílem projektu TrainSME je zlepšení systému odborného vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích. Projekt rozpracovává a upravuje nástroje identifikace potřeb odborného vzdělávání v malých podnicích a zejména mikropodnicích, a sestavuje model tvorby vzdělávacích programů, které jsou v souladu s potřebami zaměstnanců i zaměstnavatelů a které podporují inovační procesy. Výstupem projektu jsou identifikační nástroje (Web, CD) a kompendium pro identifikaci vzdělávacích potřeb, a současně uplatnění těchto nových nástrojů v praxi.
Cílové skupiny:

Projekt TrainSME se zaměřuje na konkrétní situaci v malých podnicích (do 50 zaměstnanců) a zejména v mikropodnicích (do 10 zaměstnanců).
Primární cílová skupina: manažeři / majitelé malých podniků a mikropodniků
Sekundární cílová skupina: školitelé a vzdělávací instituce
Nepřímá cílová skupina: všichni, kdo budou mít užitek ze zavedených vzdělávacích programů; všichni účastníci odborného vzdělávání (zaměstnanci i zaměstnavatelé)

Financování: Projekt TrainSME je financován s podporou Evropské komise.
Podpůrné organizace:
Kontakt: info@trainsme.net (nebo kontaktujte projektového partnera ve vaší zemi) © 2005, TrainSME
hungarian german german greek finnish bulgarian